กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว

Print

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางระจัน มอบหมายให้นางสาวปภินดา  วรรณวัฒนเมธาครูชำนาญการพิเศษ และนางสาววิจิตรา  กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศตรวจเยี่ยมโครงการสุขภาพดีวิถีไทยด้วยสมุนไพรใกล้ตัว โดยมีนางสาวปริญญารัตน์  แสงสว่าง ครู กศน. แม่ลา เป็นวิทยากร สถานที่ บ้านหนังสือชุมชนห้วยสามัคคี หมู่ที่ 6 ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ทั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)